Rapat Dewan Majelis Guru Tentang Penetapan Kelulusan

Pada hari ini Senin, tanggal : 03 Mei 2021 telah diadakan rapat Dewan Majelis Guru tentang penetapan Kelulusan yang diadakan di ruang Majelis Guru dengan menghasilkan suatu keputusan tentang kriteria lulusan peserta didik dari SMA Negeri 10 Padang Tahun Pelajaran 2020/2021. Berikut petikan surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Padang Tentang Kriteria Lulusan Peserta […]

Continue Reading